انتشارات کندوکاو

اخبار

برگزاری هفدهمین نشست محفل کتاب با بررسی کتاب «ذهن کامل نو»

هفدهمین نشست ماهانه محفل کتاب و تجربه پانوآ دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ به میزبانی فضای کار اشتراکی پانوآ (پایگاه نوآوری)…

بیشتر بخوانید »
بستن